Zoek
Sluit dit zoekvak.

ANBI

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Kerk aan de gracht
RSIN/ Fiscaalnummer 864583382

Contactgegevens

Email: info@kerkaandegracht.nl
Website: www.kerkaandegracht.nl

Doelstelling

Het verspreiden van het gedachtegoed van de kerkvader Augustinus binnen de Utrechtse samenleving, in het bijzonder door het bieden van hulp in de meest brede zin aan de minst bedeelden, en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Actueel beleidsplan

We hopen zo een samenbindende plek in Wijk C te kunnen worden, zoals deze ook decennialang heeft bestaan, onder auspiciën van de Zusters Augustinessen van Sint-Monica. Het eerste jaar willen we om te beginnen, een maaltijd wekelijkse basis. Eettafel Tinus.
Eettafel Tinus is een plek midden in de stad waar iedereen welkom is. Tinus is een plek van vrede waar ‘het brood en de vis’ gedeeld worden. De bezoekers zijn daklozen die weinig of geen geld hebben. Illegalen die bij vrienden wonen en thuislozen die met hun ziel onder de arm lopen en het heerlijk vinden een plekje te hebben waar ze welkom zijn. Wij hebben als doel het bieden van een gezonde maaltijd en een luisterend oor.
De insteek daarbij is om niet alleen samen te eten, maar daar ook gezamenlijke activiteiten aan te verbinden, in deze of één van de andere zalen van dit centrum van Augustijnse spiritualiteit aan de Oudegracht.

Verslaglegging

Eind 2022 is Stichting Kerk aan de gracht opgericht. De eerste verslaglegging is  over 2022 en 2023 gezamenlijk.

Jaarverslag 2022 en 2023

Jaarrekening 2022 en 2023

Bestuur

  • Voorzitter: dhr. CH Becx
  • Secretaris: dhr. GHM Koenders
  • Penningmeester: dhr. AF Welmers

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd