Search
Close this search box.

Pro Deo bijeenkomsten

Pro Deo is een initiatief vanuit de Augustinusgemeenschap en georganiseerd in de Augustinuskerk op elke derde zaterdag van de maand (voor meer informatie bekijk de website kerkaandegracht.nl). Telkens wordt een spreker uitgenodigd die een thema behandelt, dat rechtstreeks of indirect verbonden is met het gedachtegoed van de kerkvader Augustinus. De lezing of voordracht wordt steeds afgewisseld met muziek die betrekking heeft op het thema of de muziek vormt het uitgangspunt van waaruit het gesproken woord voortvloeit.